1 Inschrijven en annuleren

De cursussen gaan door mits er voldoende inschrijvingen zijn (minimaal 4 personen). Zou er een cursus hierdoor komen te vervallen, dan nemen wij contact met je op of je in aanmerking wilt komen voor een volgende cursus. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de cursus kosteloos te annuleren.
Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. Indien er niet is betaald, kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.
Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk, per mail, annuleren. Annulering is slechts mogelijk tot 36 uur voor aanvang van de cursus. Bij annulering van een cursus worden € 15,00 aan inschrijf- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een weekcursus binnen 10 werkdagen van aanvang, worden de gemaakte accomodatiekosten niet gerestitueerd. Het inschrijfgeld minus de inschrijf- en administratiekosten en in geval van weekcursus, minus de gemaakte accomodatiekosten, wordt binnen 10 werkdagen na schriftelijke annulering gerestitueerd.
Als de cursus vol is kunnen wij je -in onderling overleg- op de wachtlijst indelen.
Verplaatsing van inschrijving is slechts mogelijk tot 36 uur voor aanvang van de cursus, en kan eenmalig kosteloos. Hierna wordt per verplaatsing van de inschrijving naar een andere datum, per deelnemer € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de deelnemer zonder opgaaf van reden niet verschijnt op de afgesproken cursusdatum, heeft de deelnemer geen recht op restitutie of herplanning van de cursus naar een later moment.

2 Veiligheid en aansprakelijkheid

Je neemt op eigen risico aan de cursus deel en je neemt de veiligheidsinstructies van de docent en de veiligheidsvoorschriften die op locatie gehanteerd worden in acht.
Je volgt de cursus in een omgeving met hefbruggen, apparatuur en gereedschappen. Het is verstandig om daar met je kleding en (veiligheids-)schoeisel rekening mee te houden. Je kunt ter plekke werkhandschoenen kopen als je deze zelf niet hebt.
De docenten dragen er zorg voor dat het werken met bruggen, gereedschappen en overige apparatuur veilig verloopt. Het niet opvolgen van de (veiligheids-) instructies van de docenten is op eigen risico. Bij het niet opvolgen van (veiligheids-)instructies van de docent kan de deelnemer met onmiddellijke ingang uit de cursus worden gezet, zonder dat restitutie van de cursusgelden zal plaatsvinden.
Indien een deelnemer zichzelf, medecursisten of instructeurs bewust in gevaar brengt zal de deelnemer met onmiddellijke ingang uit de cursus worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusgelden zal plaatsvinden.
Het oprijden en afrijden van de hefbruggen, alsmede het hanteren van de hefbruggen, dient te allen tijde plaats te vinden onder toezicht van een docent.
Het indien gewenst sleutelen aan de eigen auto tijdens autosleutelcursussen is voor eigen risico.
Autosleutelcursus is niet aansprakelijk voor de ongevallen die jou overkomen of die door jouw toedoen worden veroorzaakt.
Autosleutelcursus is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van de werkplaats, van medecursisten of van Autosleutelcursus, dienen te worden vergoed door de deelnemer.

3 Leeftijd

Voor onze cursussen en workshops geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Wil je deelnemen, maar ben je jonger dan 18? Dat kan, maar dan is mede-deelname of schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk. Neem in dit geval voor inschrijven contact op via onze contactmogelijkheden.

Door deelname aan de cursus verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden.